Privacyverklaring Stichting Make MDMA Medicine

Inleiding

Stichting Make MDMA Medicine (hierna: “Make MDMA Medicine”) is een non-profit organisatie die zich inzet om geld op te halen voor het ondersteunen van onderzoek naar MDMA-ondersteunde psychotherapie bij adolescenten. Make MDMA Medicine verwerkt persoonsgegevens van donateurs om deze donaties zorgvuldig en correct te kunnen verwerken.

Persoonsgegevens

Make MDMA Medicine verwerkt de volgende persoonsgegevens van donateurs:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Betaalgegevens (afhankelijk van de betaaloptie)
  • Gedoneerde bedrag

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens van donateurs worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van donaties
  • Het versturen van nieuwsbrieven en andere informatie over het werk van Make MDMA Medicine
  • Het analyseren van de effectiviteit van de marketingcampagnes van Make MDMA Medicine

Bewaartermijn

De persoonsgegevens van donateurs worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De betaalgegevens worden na 5 jaar verwijderd. De overige persoonsgegevens worden na 1 jaar verwijderd, tenzij de donateur zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief of andere informatie van Make MDMA Medicine. In dat geval worden de persoonsgegevens bewaard totdat de donateur zich afmeldt.

Gegevensverwerkers

De persoonsgegevens van donateurs worden verwerkt door Stripe en GiveWP. Deze bedrijven zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Make MDMA Medicine heeft met deze bedrijven passende maatregelen genomen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten van betrokkenen

Donateurs hebben het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die Make MDMA Medicine over hen verwerkt. Ook hebben zij het recht om deze gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of over te dragen. Donateurs kunnen hiertoe een verzoek indienen bij Make MDMA Medicine via het contactformulier op de website.

Vragen

Voor vragen over deze privacyverklaring kunnen donateurs contact opnemen met Make MDMA Medicine via het contactformulier op de website.

Wijzigingen

Make MDMA Medicine kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De meest actuele versie van de privacyverklaring is altijd te vinden op de website van Make MDMA Medicine.

Beveiliging

Make MDMA Medicine neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van donateurs te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking. Zo worden de gegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving en worden er passende toegangscontroles toegepast.

2-stapsverificatie

Make MDMA Medicine stelt 2-stapsverificatie in voor de toegang tot de backend van de website. Met 2-stapsverificatie wordt een extra beveiligingslaag toegevoegd, waarbij de gebruiker naast zijn wachtwoord ook een code moet invoeren die naar zijn telefoon wordt gestuurd.

Make MDMA Medicine stelt 2-stapsverificatie in om de veiligheid van de persoonsgegevens van donateurs verder te vergroten.