Samen kunnen we dit mogelijk maken

Help jongeren met ernstige psychische problemen door deze baanbrekende therapie te leven zonder angst.

Onze missie

Ongeveer 14% van de Nederlandse kinderen en adolescenten wordt blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen. Als gevolg daarvan ontwikkelt zo’n 15,9% een post-traumatische stress stoornis (PTSS), waarbij meisjes een hoger risico lopen dan jongens.

Kinderen met PTSS kunnen traumatische gebeurtenissen op onvoorspelbare momenten herbeleven: een beeld, geluid, geur, of aanraking triggert de traumatische herinnering, met overweldigende emoties en gevoelens van schuld of schaamte als gevolg.

Onderzoek toont aan dat reguliere psychotherapie voor veel jongeren met complex trauma niet toereikend is. 10 tot 25% van de jongeren stopt voortijdig met de therapie omdat deze te zwaar voor hen is, of blijft klachten houden na afronding van de therapie. In veel gevallen wordt dan medicatie (voornamelijk antidepressiva) ingezet, maar die blijkt bij jongeren niet effectiever dan een placebo.

MDMA-geassisteerde therapie is een ‘breakthrough therapy’ voor PTSS. Onderzoek bij getraumatiseerde volwassenen die MDMA-geassisteerde therapie volgden geven veelbelovende resultaten.

Samen kunnen we dit mogelijk maken

Help jongeren met ernstige psychische problemen door deze baanbrekende therapie te leven zonder angst.

MDMA als doorbraak

MDMA is een stof die ervoor zorgt dat mensen zich minder angstig en meer empathisch voelen; het helpt hen minder snel overrompeld te worden door emoties. Precies waar mensen met PTSS last van hebben.

Wereldwijd is er echter nog geen onderzoek uit-gevoerd naar MDMA-geassisteerde therapie voor jongeren, terwijl ook deze groep onopgeloste problemen kent. Hoe jonger PTSS verholpen wordt, hoe meer leed voorkomen kan worden. Voor de jongeren, zijn naasten, en voor de samenleving.

Daarom willen wij deze nieuwe therapievorm gaan onderzoeken bij jongeren in de leeftijd van 16 en 17 jaar. Een dergelijk project is ambitieus en omvangrijk en biedt kansen om de kwaliteit van leven van deze jongeren en hun naasten te herstellen, op de korte én op de lange termijn.

Samen kunnen wij dit mogelijk maken. Help jongeren met ernstige psychische problemen te leven zonder angst.

“Soms heb ik gesprekken gehad waar ik echt iets aan had. Op die momenten, omdat je inderdaad in een andere staat van zijn bent, kun je dingen op de één of andere manier relativeren.”

– Ouder (36)

Eerder onderzoek

Bij volwassenen met PTSS is al onderzocht of zij baat hebben bij therapie in combinatie met MDMA.

Uit deze onderzoeken blijkt dat de behandeling effectief en veilig is bij volwassenen met ernstige, langdurige PTSS, waarbij eerdere behandeling niet aansloeg. De resultaten zijn zo postief dat MDMA-geassisteerde psychotherapie door de Amerikaanse Food and Drug Administration als ‘breakthrough therapy’ wordt gezien.

In een analyse van de Medical university of South Carolina concludeerden onderzoekers zelfs dat 54% van de patiënten na MDMA-geassisteerde therapie geen classificatie PTSS meer had. In de placebogroep was dit 22%. Dit zijn baanbrekende resultaten.

Een ander belangrijk gegeven is dat patiënten die MDMA-geassisteerde therapie volgen minder vaak voortijdig stoppen met de therapie. Bij reguliere traumatherapie vallen veel mensen uit, vaak omdat herbelevingen als te heftig worden ervaren. En mensen die uitvallen uit therapie worden meestal niet beter.

In de Verenigde Staten zijn de onderzoekers in de laatste fase van onderzoek bij volwassenen. Bij blijvende positieve resultaten wordt MDMA eind 2023 geregistreerd voor therapeutisch gebruik.

“In principe is alle medicatie drugs, dus in die zin denk ik dat wat het belangrijkste is voor zowel kinderen als volwassenen dat hetgeen wat je inzet effectief is en dat het helpt.”

– Jongere (23)

MDMA-geassisteerde therapie

Werking en doel van MDMA gebruik tijdens de therapie.

MDMA wordt niet voorgeschreven als een dagelijks medicijn zoals een antidepressivum, maar is een middel dat gebruikt wordt om therapie te ondersteunen. Mensen met PTSS krijgen meestal zo’n 12 therapeutische sessies, waarbij er tijdens drie sessies MDMA wordt ingenomen.

MDMA tijdens een therapeutisch gesprek verhoogt het empatisch vermogen en vermindert angsten, waardoor patiënten (makkelijker) over hun trauma kunnen praten zonder overspoeld te raken door negatieve emoties. Gevoelens van schuld en schaamte verminderen, de patiënt kan met een mildere blik naar zichzelf en betrokkenen kijken, en omdat MDMA de behoefte aan openheid en contact versterkt wordt het makkelijker om ervaringen te delen.

De ervaringen die mensen hebben en de ideeën die ze krijgen tijdens de sessies waarbij ze MDMA ontvangen worden besproken tijdens de reguliere therapiesessies. De combinatie aan MDMA-sessies en reguliere sessies dragen bij aan het verwerken van het trauma, waardoor het een andere – minder beladen – betekenis krijgt in iemands leven.

Facts MDMA-geassisteerde psychotherapie

  • Inzet MDMA tijdens 2 tot 3 sessies in een serie van 8 tot 12 therapeutische sessies
  • Afgestemde dosering
  • Medicinale MDMA in capsule
  • Altijd twee therapeuten bij de sessie aanwezig
  • Gebruik tijdens de sessie, niet als onderhoudsmedicatie
  • Patiënt verlaat sessie/ruimte pas als middel uitgewerkt is en
    verblijft vaak nog een nacht op locatie.

In samenwerking met: